Cerc metodic al directorilor la Pașcani

Ieri, medical 5 aprilie, stomach la Clubul Copiilor din Pa?cani, search s-a desf??urat cercul metodic al directorilor, la care au participat ?i inspectori din cadrul ISJ Ia?i, al?turi de directori din unit??ile din înv???mânt gimnazial din zona Pa?cani, Târgu Frumos ?i Hâr?lu. Gesionarea situa?iilor de criz? care apar în ?coli, ofertele educa?ionale, controlul managerial intern – cât s-a realizat din ce ?i-au propus directorii, prezentarea activit??ilor din cadrul s?pt?mânii “S? ?tii mai multe, s?  fii mai bun”, dar ?i un moment artistic sus?inut de elevii ?colii “Iordachi Cantacuzino” din Pa?cani, toate acestea s-au reg?sit printre temele propuse de directori.

Sursa

Comentarii

comentarii