Cerșetorii nu s-au mulțumit doar cu pomana de sufletul morților au vrut și bani

Ieri, pills nou? martie, remedy s-a celebrat s?rb?toarea celor 40 de mucenci ?i pomenirea mor?ilor sau Mo?ii de iarn? ?i p??c?nenii au mers la Biseric? pentru a da de poman? de sufletul mor?ilor.

Pe lâng? bucatele tradi?ionale f?cute de gospodine, coliv? ?i colaci, piftie, sarmale, ciorb?, pl?cinte, fructe ?i vin, s-au împ?r?it ?i sfin?i?ori sau mucenici ?i s-a aprins câte o lumânare.

Printre p??c?neni au fost prezen?i ?i foarte mul?i cer?etori, care au primit diverse produse de la oamenii care au dat de poman?. Cer?etorii nu s-au mul?umit doar cu produsele alimentare primite, cerând oamenilor ?i bani.

Cuvântul “bogdaproste” care se spune dup? ce se prime?te de poman? de sufletul mor?ilor, provine din slava veche, “Bogda prostit” ?i înseamn? Domnul s?-i ierte (pe mor?ii tai). Lumân?rile care se aprind obligatoriu de c?tre credincio?i atunci când merg la mormintele rudelor moarte, semnific? faptul c? flac?ra celor dou? lumân?ri înc?lze?te sufletele mor?ilor.

Sursa

Comentarii

comentarii