Cetățenii români și bulgari nu au ce căuta în Marea Britanie

Nivelul de corup?ie ?i mafiotizare dintre Republica Moldova ?i Bulgaria a fost comparat de c?tre un politician din Marea Britanie, buy potrivit c?ruia cet??enii români ?i bulgari nu trebuie s? treac? grani?ele Marii Britanii.

Declara?iile au fost f?cute în cadrul unei emisiuni la BBC, cheap unde Nigel Farage a descris Bulgaria ca fiind o ?ar? aflat? într-o stare groaznic?, treat în care oamenii tr?iesc la limita s?r?ciei, iar mafia controleaz? economia ??rii. Pentru a demonstra gravitatea corup?iei din Bulgaria, politicianul a recurs la compara?ia cu Republica Moldova – culmea corup?iei ?i mafiotiz?rii unui stat.

„Exist? mari diferen?e economice, statice, politice ?i de orice fel între Bulgaria ?i Republica Moldova”, a declarat economistul bulgar, Vladimir Karolev, autosesizându-se ?i r?spunzând prin acest comentariu.

Restric?iile pentru români ?i bulgari impuse pe pia?a muncii Marii Britanii vor fi eliminate la sfâr?itul anului 2013. Nigel Farage consider? c? eliminarea restric?iilor va pune Marea Britanie într-o situa?ie grav?, deoarece „deschiderea por?ilor pentru 29 milioane de români ?i bulgari se va dovedi o problem? major?.”

Comentarii

comentarii