CFR renunţă la Personal, Accelerat, Rapid şi Intercity doar cu numele. Trenurile vor fi clasificate după modelul UE

Ministerul Transporturilor va înlocui pân? la sfâr?itul anului categoriile de trenuri operate de CFR C?l?tori, prescription respectiv intercity, see rapid, accelerat ?i personal, cu cele din legisla?ia european?, astfel c? ?i tarifele biletelor vor fi modificate pentru a fi în concordan?? cu noile grupe de trenuri.

“Pentru realizarea acestei prevederi care presupune transformarea celor patru categorii actuale de trenuri ?i anume: intercity, rapid, accelerat, personal în trenuri Intercity, InterRegio ?i Regio sunt necesare modific?ri legislative, modificarea reglement?rilor ?i dispozi?iilor profesionale în domeniu, precum ?i modificarea variantelor tarifare de vânzare ?i implicit a softului de vânzare”, se arat? într-un proiect de ordin al ministrului Transporturilor, Anca Boagiu.

Ordinul va intra în vigoare la 11 decembrie, când va intra în vigoare viitorul mers al trenurilor.

Noile categorii de trenuri vor fi Intercity (IC) – care la rândul lor se clasific? în Eurocity IC, Euronight IC, Intercity IC ?i Intercity Night – , InterRegio (IR) – Interregio IR ?i Interregio Night -, respectiv Regio (R) – Regio Express, Regio ?i Regio Urban/Suburban.

Trenurile Intercity Eurocity IC opereaz? între ora?ele importante, în trafic intern sau interna?ional ?i respect? în totalitate anumite criterii de calitate, iar cele Euronight circul? în acelea?i condi?ii, îns? noaptea. Trenurile Intercity IC opereaz? între ora?ele importante, circul? de regul? în timpul zilei, incluzând destina?ii interna?ionale, ?i asigur? o vitez? medie de minim 60 kilometri pe or?.

În schimb, trenurile Intercity Night circul? noaptea ?i trebuie s? ofere servicii suplimentare de transport cu vagoane dormit ?i/sau cu?et?, iar viteza medie minim? este de 55 kilometri pe or?. De asemenea, acest tip de tren poate avea în compunere vagoane ale operatorilor feroviari str?ini care ofer? servicii specifice proprii ?i pot avea ca serviciu op?ional transportul autoturismelor cu vagoane specializate.

Trenuri InterRegio vor opri în principalele g?ri care asigur? conexiuni convenabile cu celelalte trenuri de c?l?tori ?i vor avea o vitez? medie de 45 de kilometri pe or?. Trenurile InterRegio Night vor circula noaptea cu o vitez? medie de minim 40 km/or?, vor avea vagoane de dormit ?i/sau cu?et?, au opriri frecvente, în majoritatea ora?elor din parcurs, ?i pot avea vagoane ale operatorilor str?ini ?i pentru transportul autoturismelor.

Trenurile de tipul Regio Express vor avea func?ia unor trenuri personale, pentru c? vor asigura transportul pentru arii geografice restrânse, la o vitez? de minim 35 kilometri pe or?, iar de regul? nu vor circula în intervalul orar 23:00 – 4:00.

Trenul Regio este de asemenea ca un personal, respectiv va opri în toate sta?iile ?i haltele, va circula cu viteza de minim 35 km/or?, iar serviciul de clasa I nu va fi obligatoriu. Pentru asigurarea leg?turii, trenurile regio vor fi disponibile obligatoriu, în sta?iile noduri de cale ferat?, la minim 15 minute dup? sosirea trenurilor interregio sau intercity ?i la sosirea în sta?iile noduri de cale ferat? cu minim 15 minute înaintea sosirii trenurilor interregio sau intercity.

Trenurile de naveti?ti se vor numi Regio urban ?i Regio suburban ?i vor circula în jurul ora?elor, vor asigura leg?turile la ?i de la trenurile interregio. Serviciul de clasa I nu va fi obligatoriu.

Sursa

Comentarii

comentarii