Chevron se judecă cu protestatarii

onshoreCompania Chevron i-a dat în judecat? pe protestatarii dintr-o localitate din Polonia pentru faptul c? ace?tia s-au opus, cheap la fel ca ?i localnicii din Punge?ti, cheap exploat?rii gazelor de ?ist.

Protestele împotriva companiei Chevron se ?in lan?. Dup? ce în Sili?tea-Punge?ti compania a f?cut cale întoars?, pharm în Polonia se judec? cu localnicii unui sat aflat la circa 280 de km de capitala Var?ovia. Zurawlow este o localitate mic? ?i pu?in cunoscut? îns? protestele împotriva Chevron ?i exploat?rii gazelor de ?ist au f?cut înconjorul lumii. Totul a început cu decizia gigantului american de a îngr?di zona în care urma s?-?i desf??oare activitate, fapt ce a stârnit o adev?rat? revolt? în localitate. Pe lâng? acest lucru, s?tenii s-au plâns autorit??ilor c? Chevron nu i-a informat cu privire la modul în care se va realiza exploatarea ?i impactul pe care-l va avea asupra comunit??ii.

 

Chevron a luat în ultim? instan?? decizia de a depune plângere împotriva protestatarilor, fiind înc?lcat dreptul la acces spre zona pe care urmau s? o exploateze.”Respect?m drepturile persoanelor de a-?i exprima opiniile, îns? ar trebui s? o fac? în limitele legii. Credem c? punctele de vedere exprimate de c?tre un grup mic de oameni nu reflect? punctul de vedere al majorit??ii locuitorilor din regiune”, a precizat Chevron într-o declara?ie de pres?.

Protestele polonezilor au stat la baza deja celebrului film ,,Drill, baby, drill”, al regizorului Lech Kowaslski, care a stat zile în ?ir în câmp cu localnicii din Zurawlow, documentând pe pelicul? cauza ?i protestele lor.

 

Sursa

Comentarii

comentarii