China ia măsuri împotriva poluării

În China exist? posibilitatea interzicerii gr?tarelor pentru a lupta împotriva polu?rii atmosferice.

Chinezii ironizeaz? cât pot de mult aceast? posibil? m?sur? a Guvernului pe re?elele de socializare.

Potrivit Agen?iei de Pres? China Nou?, order Guvernul inten?ioneaz? s? interzic? folosirea gr?tarelor pentru îmbun?t??irea calit??ii aerului în zonele urbane.

Sursa

Comentarii

comentarii