Chinezii acuză Apple de lăcomie și necinste

Guvernul chinez a desf??urat o campanie public? împotriva Apple, tadalafil acuzat? de necinste ?i l?comie, prescription avertizând c? dac? nu î?i vor schimba serviciile post-vânzare, vor lua m?suri.

Dup? o serie de ?tiri aparent orchestrate pe marile canale de media din ?ar?, biroul pentru inspec?ia calit??ii a anun?at c? Apple trebuie s? schimbe unele din politicile legate de garan?ii sau va suporta „consecin?e grave”, în conformitate cu legisla?ia în vigoare, scrie Mediafax. Totu?i, într-o ?ar? marcat? periodic de scandaluri legate de s?n?tatea public?, cum ar fi cele referitoare la lapte toxic pentru sugari, aditivi alimentari toxici ?i poluarea industrial?, Apple nu se mai bucur? de un interes atât de mare din partea popula?iei.

„Cred ca este un motiv ascuns în spatele campaniei împotriva Apple”, consider? Shi Beichen, blogger chinez cunoscut în domeniul tehnologiei. El a ad?ugat c? majoritatea serverelor Apple nu se afla în China, astfel c? guvernul nu poate s? î?i impun? cenzura obi?nuit?.

Al?i anali?ti consider? c? guvernul sper? s? submineze domina?ia Apple ?i a altor operatori mondiali pe pia?a chinez?, pentru a sus?ine companii locale, precum Lenovo, Huawei si ZTE.

Sursa

Comentarii

comentarii