Cine a fost admis la un concurs de la Primăria Pașcani

În urma selectiei dosarelor depuse de către candidaţi în vederea participării la concursul ce se va desfăşura în data de 09.05.2018, ora 10,00 – proba scrisă  si în maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise – interviul, pentru ocuparea unui post contractual de executie de inspector de specialitate (asistent social), gradul II,   din cadrul Serviciului Comunitar de Asistentã Socialã si Autoritate Tutelarã, afişăm rezultatul probei de selecţie a dosarelor:

Nr.Crt. Numele si prenumelecandidatului Rezultatul selectiei  OBSERVATII
1 CIOBANU Cãtãlin Admis
2 SOFRONE Ramona Admisã
3 CARDAŞ Vasile Admis
4 CHICA Cristina-Irina Respinsã Nu îndeplineşte condiţiile de studii si de vechime, conform prevederilor art.3, lit.:f” din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice- aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr.286/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

 

   Afişat astăzi, 02.05.2018 la orele 10,30.

 Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării.

Comentarii

comentarii