„Ciocârlia” începe un turneu național

Potrivit unui comunicat de pres?, viagra bine-cunoscuta Fanfar? Ciocârlia va începe primul turneu na?ional, medicine mâine, în Timi?oara, urmând mai apoi s? poat? fi ascultat? în mai multe ora?e precum:

  • Bucure?ti (miercuri),
  • Cluj-Napoca (joi),
  • Ia?i (sâmb?t?),
  • Suceava (duminic?),
  • Bra?ov (30 aprilie),
  • Sibiu – 1 mai.

Fanfara Ciocârlia s-a f?cut recunoscut? mondial, ca fiind cea mai rapid? fanfar? din lume. Este alc?tuit? din 12 membri, de na?ionalitate rom?, din satul Zece Pr?jini, jude?ul Ia?i.

Sursa

Comentarii

comentarii