Clujul şi Iaşul oferă mai multe locuri de muncă decât Bucureștiul

Un num?r de aproximativ de 7.800 de job-uri sunt disponibile la nivel na?ional, sovaldi în perioada 4-10 aprilie 2013, iar cele mai multe dintre ele se g?sesc în jude?ele Cluj, Ia?i ?i Bucure?ti, potrivit datelor Agen?iei Na?ionale pentru Ocuparea For?ei de Munc? (ANOFM).
În jude?ul Cluj sunt disponibile 1019 de locuri de munc?, în Ia?i 534, iar în Bucure?ti, 496.
Clasamentul este completat de jude?ele Arad, cu 438 de locuri de munc? disponibile, Hundeoara, cu 330, Constan?a, cu 325 ?i Sibiu, 319 posturi.
La polul opus, cu cele mai pu?ine locuri de munc? vacan?e, se g?sesc jude?ele Mehedin?i, cu doar 17 posturi, Suceava, cu 22, Cara?-Severin, cu 25 de posturi ?i Bac?u, cu 33 de locuri de munc?.
Pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile 734 locuri de munc?, cele mai multe pentru ingineri ?i subingineri, inspectori asigur?ri, programatori ?i consilier vânz?ri asigur?ri.
Pentru cei cu studii medii, profesionale ?i lucr?tori necalifica?i sunt disponibile 7.070 locuri de munc?, cele mai multe pentru muncitori în industria textil?, osp?tari ?i ?oferi.

Sursa

Comentarii

comentarii