Cod galben de ploi torențiale și inundații – măsuri de prevenire a situațiilor de urgență

sovaldi "tn":"K"}”>inundatie-iasi-5-august-2008-3Ast?zi, mind 6 iunie 2013, Comitetul Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? a trimis adrese cu un set de m?suri care trebuie luate la nivel local, astfel încât problemele ce pot fi cauzate de fenomenele meteorologice anun?ate s? fie evitate. Jude?ul Ia?i se afl? sub inciden?a unui cod galben de ploi toren?iale, grindin?, intensific?ri ale vântului, dar ?i sub inciden?a unui cod galben de inunda?ii, pentru râul Jijia.

M?surile ce trebuie puse în aplicare pentru prevenirea producerii situa?iilor de urgen?? specifice, fac referire la: asigurarea condi?iilor pentru func?ionarea permanen?ei pe timpul aten?ion?rilor/avertiz?rilor meteorologice/hidrologice, avertizarea popula?iei, cu prioritate a locuitorilor din zonele cele mai expuse la inunda?ii, supravegherea permanent? a cursurilor de ap?, a podurilor, pode?elor ?i a altor sec?iuni înguste de pe cursurile de ap?, în scopul evit?rii blocajelor, precum ?i a zonelor în care este posibil? formarea toren?ilor, îndep?rtarea depozitelor de material lemnos ?i rumegu? de pe malurile cursurilor de ap? ?i din albiile toren?ilor, participarea la ac?iunile de protec?ie ?i de ap?rare împotriva inunda?iilor, cu utilajele ?i echipamentele din dotarea proprie, verificarea traseelor de evacuare, a spa?iilor stabilite pentru ad?postirea ?i cazarea la nevoie, a cet??enilor evacua?i, respectiv pentru depozitarea bunurilor materiale ale acestora, punerea în aplicare a m?surilor prev?zute în „Planul propriu de ap?rare împotriva inunda?iilor, ghe?urilor ?i polu?rilor accidentale”.

Comentarii

comentarii