COD ROŞU de ninsori!

cod rosuDup? codurile galben ?i portocaliu de ninsori abundente ?i viscol instituite zilele trecute, view ?eful ANM, Ion Sandu, a spus c? nu este exclus ca în unele regiuni, dac? situa?ia o cere, s? fie instituit codul ro?u de ninsori.

Codul galben ?i codul portocaliu încep de ast?zi pân? mâine sear?, cu posibilitatea prelungirii în unele jude?e pân? luni.

“Codul portocaliu pentru jude?ele Mehedin?i, Gorj, Vâlcea ?i Dolj este emis pentru cantit??i de z?pad? asociate cu vânt, cantit??i de z?pad? peste 30-40 de cm ?i vânt peste 70 de km/h. Jude?ele cu cod portocaliu, Giurgiu, C?l?ra?i, Ialomi?a, Buz?u, Br?ila, Ilfov, inclusiv Bucure?ti – este emis în primul rând pentru vânt, viteze de vânt peste 75-80 de km/h ?i chiar dac? stratul în prim? faz? de z?pad? va fi mai mic decât în grupul cel?lalt de jude?e. La codul portocaliu vor fi dou? actualiz?ri. Este posibil s? fie ad?ugate jude?ele Olt, Teleorman, Arge?, Dâmbovi?a ?i Prahova cu cod portocaliu ?i mâine sear? s? scoatem jude?ul Mehedin?i din sud-vestul ??rii, adic? încerc?m ca pe perioade cât mai limitate sa inform?m popula?ia unde este situa?ia cea mai grea. Nu este exclus ca termenul de ora 18:00 pe 26, duminic?, s? fie prelungit pân? luni. Prin urmare, nu este viscolul care se anun?? însp?imânt?tor,  dar e foarte lung, deci perioada e foarte lung?, ?i atunci nu excludem de asemenea posibilitatea ca, în cazul în care se vor dep??i 50cm/metru p?trat în 24 de ore, s? apar? ?i coduri ro?ii, no casting în prim? faz?, pentru a respecta parametrii stabili?i foarte clar cu aceste coduri.”

Sfatul ?efului ANM c?tre popula?ie este c? ”dac? nu e nevoie urgent? s? se plece la drum , s? se amâne deplas?rile începând cu aceast? noapte, pân? duminic? dup?-amiaz?”.

Sursa

Comentarii

comentarii