Colectarea fondului şcolii ar putea fi pedepsită cu închisoare

elevi scoalaPedeapsa este de la 6 luni la 2 ani, pilule iar pedepsele ajung la 3 ani de închisoare dac? banii sunt ceru?i chiar de membrii consiliului de administra?ie al ?colii, potrivit unei ini?iative depuse de deputatul Cornel Com?a, la Camera Deputa?ilor.

Propunerea legislativ? amendeaz? Legea nr. 1/2011 ?i prevede c? darea sau colectarea de fonduri pentru unit??ile de înv???mânt, în alte condi?ii decât cele prev?zute de art. 108 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, constituie infrac?iune ?i se pedepse?te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. Aceste pedepse ar viza asocia?iile de p?rini?i.

Ini?iativa prevede sanc?iuni mai mari în cazul în care dona?iile sunt cerute chiar de c?tre membrii consiliului de administra?ie. Astfel, “solicitarea de c?tre membrii consiliului de administra?ie a unit??ilor de înv???mânt sau de c?tre cadrele didactice, personalul auxiliar sau nedidactic, a unor sume de bani cu titlu de dona?ie sau sponsorizare elevilor, persoanelor care exercit? o autoritate p?rinteasc? sau sunt tutori constituie infrac?iune ?i se pedepse?te cu închisoare de la 1 an la 3 ani precum ?i cu interzicerea dreptului de a mai face parte din structuri de conducere, administrare sau control a persoanelor juridice”, potrivit proiectului de lege.

Sursa

Comentarii

comentarii