Colegiul „Mihail Sadoveanu” din Pașcani se laudă cu un binemeritat loc II la un concurs de voluntariat

293200_458898140795535_2111204547_nConform ziarulorizont.info ?i Bit TV, link un grup de elevi de la Colegiul Na?ional „Mihail Sadoveanu” s-a clasat pe locul al doilea la un concurs de voluntariat intitulat „Convie?uire ?i toleran?? în spa?iul public” demarat de c?tre Centrul Ra?iu pentru Democra?ie de la Turda în parteneriat cu British Council România ?i Inspectoratul ?colar Cluj.

Proiectul elevilor este intitulat „Locul unde nu se întâmpl? nimic” ?i se bazeaz? pe ac?iuni de voluntariat care caut? s? identifice probleme ale ora?ului Pa?cani, hospital ?i solu?ii reale, menite s? p?streze farmecul ora?ului. Sub îndrumarea profesorilor Caseriu Angela ?i Dimitriu-Sirghie Vasilica, copii au considerat în proiectul lor c? Palatul Cantacuzino ar trebui s? devin? muzeu, contribuind la valoarea cultural? a ora?ului.

Activit??ile men?ionate în proiectul elevilor se vor implementa ?i în realitate, potrivit ziarulorizont.info,  astfel încât cet??enii ora?ului Pa?cani vor fi p?rta?i la ideile de schimbare a genera?iei viitoare. Activit??ile vor fi diverse, de la o campanie de informare ?i de ecologizare în zona palatului Cantacuzino, pân? la ateliere de hand-made ?i istorie ?i piese de teatru care vor fi organizate în colaborare cu ONG-urile din Pa?cani ?i ?coala Special?.

Sursa

Comentarii

comentarii