Colegiul ”Mihail Sadoveanu” organizează concurs de limba română și matematică

imagine.htmlLa Colegiul ”Mihail Sadoveanu” va avea loc un concurs de limba român? ?i matematic? pe 10 aprilie, cheap de la ora 9:00.

Concuren?ii vor fi elevii din clasele a III-a ?i a IV-a. Fiecare ?coal? este invitat? s? participe. Num?rul maxim de reprezentan?i ai fiec?rei ?coli este de 10. Aceast? limit? poate fi modificat? în condi?ii excep?ionale. Elevii trebuie înso?i?i de profesori (înv???tori).

Prin acest concurs, ambulance Colegiul ”Mihail Sadoveanu” urm?re?te colaborarea cu ?colile din Pa?cani, dar ?i cu cele din mediul rural. Profesorii consider? c? elevii vor avea ocazia s?-?i dezvolte spontaneitatea, creativitatea, logica matematic?, deprinderile de calcul, precum ?i talentul ?i capacitata creatoare în domeniul literar.

Programul concursului:

o8:45 – 09:00    – festivitatea de deschidere

09:00 – 11:00     – prob scris?

11:00 – 14:00      – corectarea lucr?rilor

14:00 – 14:30      – afi?area rezultatelor ?i premierea elevilor

Sursa

 

Comentarii

comentarii