Colegiul Naţional ,,Mihail Sadoveanu’’ a organizat proiectul de prevenire a consumului de droguri

fumatColegiul Na?ional , site ,Mihail Sadoveanu’’ a organizat în perioada aprilie – mai proiectul de prevenire a consumului de droguri intitulat sugestiv UN AJUTOR MINOR, ask PAS SPRE VIITOR. 

Acesta se înscrie în activit??ile organizate de Inspectoratul ?colar Ia?i în aceast? perioad?, sub genericul Proiecte antidrog Împreun?.

Activit??ile vor îmbun?t??i situa?ia grupului ?int?, în sensul c? elevii viza?i vor dobândi cuno?tinte despre prevenirea consumului de droguri, despre evitarea acelor grupuri cu risc, vor fi orienta?i spre activit??i educativ-culturale sau sportive, vor con?tientiza pericolul la care sunt supu?i dac? aleg s? consume tutun ?i /sau droguri.

În ceea ce prive?te beneficiarii indirec?i (elevii care nu sunt inclu?i în proiect dar particip? la activit??ile organizate), proiectul are un impact pe termen lung având în vedere abilit??ile dobândite: de comunicare, de  sus?inere, g?sire de noi prieteni.

Echipa de proiect, adic? Hristea Maria, Cotic M?d?lin Iulian, Jalaboi Iustin, Tîrpescu Sabina Maria, elevi din clasele a X-a, are drept colaboratori Consiliul elevilor, Clubul Copiilor, Protoeria Pa?cani, Poli?ia de proximitate, Agen?ia Antidrog Ia?i. Printre activit??ile care urmeaz? s? se desf??oare sunt expozi?ii de afi?e pntru o campanie de prevenire a consumului de droguri, dezbateri cu persoane abilitate s? ofere sfaturi adolescen?ilor afla?i în situa?ii de risc-psiholog, poli?ist, preot-, activit??i sportive care s? demonstreze c? un stil de via?? s?n?tos este necesar pentru prevenirea consumului de substan?e interzise.

Sursa

Comentarii

comentarii