Colegiul Național “Mihail Sadoveanu" are de astăzi un nou director

serban genoveva_400_291Ast?zi, no rx 26 mai 2016, sale profesorul de biologie, purchase  ?erban Genoveva, de la Colegiul Na?ional „Mihail Sadoveanu”, a fost numit? director la institu?ia de înv???mânt la care pred? de 17 ani.

În urma consiliului profesoral care a avut loc în aceast? diminea??, a fost anun?at? oficial noua conducere.

Cadrul didactic pred? din anul 1997, iar din 1999 a venit ca profesor de biologie la Colegiul Sadoveanu. În anul 2008 a ob?inut nota 10 ?i gradul didactic I. Trei ani mai târziu, reu?e?te s? reprezinte Moldova cu succes la o competi?ie educa?ional? european?, intitulat? “Europa, casa noastr?”. De asemenea, este implicat? în foarte multe proiecte ?colare ?i extra?colare.

 “I.S.J. Ia?i a numit ast?zi, 26 mai 2016, un nou director la Colegiul „Mihail Sadoveanu” din Pa?cani, dup? ce, în prealabil, a fost consultat Consiliul profesoral al unit??ii de înv???mânt. Astfel, conducerea prestigioasei unit??i a fost preluat? de profesorul de biologie ?erban Genoveva. De-a lungul carierei sale didactice doamna profesor a dat dovad? de profesionalism ?i de competen?e de rela?ionare atât cu elevii ?i cu cadrele didactice, cât ?i cu p?rin?ii, bucurându-se de apreciere în comunitate, pe plan local. Noul director este profesor la Colegiul “Mihail Sadoveanu” din 1999, iar în intervalul 2004-2015 a participat la numeroase cursuri de formare. Doamna profesor a ob?inut gradul I în anul 2008, cu nota 10, fiind absolvent? a Universit??ii „Al. I. Cuza” din Ia?i”, conform ISJ Ia?i.

Sursa 

Comentarii

comentarii