Colegiul Tehnic de Căi Ferate ,,Unirea“ Paşcani organizează Balul Bostăneilor

bostanColegiul Tehnic de C?i Ferate , site ,Unirea“ Pa?cani organizeaz? vineri, order 30 octombrie 2015, shop începând cu orele 16.00, în sala de spectacole a Clubului Elevilor ?i Copiilor, Pa?cani, edi?ia a IX-a a spectacolului concurs Balul Bost?neilor.

Evenimentul este o activitate extra?colar?, original?, marca Colegiul Tehnic de C?i Ferate “Unirea”, Pa?cani, ini?iat? de c?tre profesor Daniela Or??anu. Prin formatul spectacolului este stimulat spiritul de echip?, coeziunea între elevii unei clase ?i mândria de a o reprezenta cu succes.

Tema din acest an, propus? de organizatori, clasa a X-a C, al?turi de profesor diriginte Cre?u Valerica dar ?i de c?tre reprezentan?ii Consiliului ?colar al Elevilor, este:  Pove?ti , Povestiri – Ion Creang?.

Probele la care vor participa echipele claselor a IX-a ?i a X-a înscrise în competi?ie sunt urm?toarele:

  1. ,,Neamurile lui Nic?,,- prob? în care grupul de elevi se prezint?, inspirat de personajele unei pove?ti / povestiri alese (în contextul temei).
  2. „Lada de zestre a bunicii”- fiecare grup desemneaz? un reprezentant care  extrage din lad? un obiect pe care trebuie s?-l numeasc? ?i s? precizeze la ce folose?te  (este vorba de obiecte / unelte tradi?ionale, ex. Un fus – folose?te la tors / r?sucit lâna).
  3. „Unde-i graiul de-alt?dat??” – fiecare grup desemneaz? un elev care trage la sor? un bilet pe care este notat un cuvânt – arhaism / regionalism, întâlnit în povestirile lui Ion Creang?. Elevul trebuie s? explice cuvântul sau s? g?seasc? un sinonim al acestuia.
  4. „Unde-i joc ?i voie bun?!” – prob? de dans la care particip? 2 elevi din grup (1 fat? + 1 b?iat) care vor dansa pe un colaj de melodii.
  5. „Pot ?i eu cânta ca ei!” –   1 sau 2  elevi sunt desemna?i de grup s? interpreteze un fragment dintr-o melodie popular? româneasc? (karaoke).
  6. “Românii au talent” – prob? la care grupul preg?te?te un moment artistic (legat sau nu de tema balului): scenet?, dans etc.

La final, juriul va decide echipele care câ?tig? bostanul de aur, de argint ?i de bronz. Partenerii evenimentului sunt Clubul Elevilor ?i Copiilor, Pa?cani, Centrul Cultural Ruginoasa ?i Comitetul de p?rin?i ai clasei a X-a C.

Sursa

Comentarii

comentarii