Columbeanu pierde din avere!

Irinel Columbeanu este vânat de b?nci, discount fiind pe punctul de a pierde peste 170.000 de metri p?tra?i de teren din Ciolpani, ed la 30 de kilometri de Bucure?ti, thumb în contul unor credite restante.

Noi, executorii judecatore?ti aducem la cunostin?? general? c? în ziua de 15 aprilie, ora 11, va avea loc vânzarea la licita?ie public? a bunurilor imobile aflate în proprietatea debitorului ipotecar Columbeanu Adrian Irinel“.

Acest anun? poate fi citit deja de câteva s?pt?mâni la avizierul Judec?toriei din Buftea, care a încuviin?at executarea silit? a milionarului de la Izvorani, dar ?i la Primaria Ciolpani.

Nu ?tiu nimic. Nu am ce s? comentez“, este singura reac?ie a lui Irinel Columbeanu la aflarea ve?tii ca numele lui este al?turat datornicilor.

La mijloc sunt câteva milioane de euro împrumutate de compania lui Columbeanu, pe care Irinel le-a girat cu terenurile respective, cump?rate în speran?a c? ar putea dezvolta un paradis imobiliar.

La licita?ia de luni, terenurile vor fi date celui c?ruia va oferi cel mai mult, îns? banca nu este dispus? s? lase sub jumatate din valoarea de pia?? stabilit? de un expert. Nu ar fi primele propriet??i pe care Irinel Columbeanu le poate pierde, sus?in cei care îl execut? silit.

 

Sursa

 

 

 

Comentarii

comentarii