Comemorare la Casa de Cultură „Mihail Sadoveanu” din Pașcani

Casa de Cultur? „Mihail Sadoveanu” din Pa?cani comemoreaz? 97 de ani de la na?terea academicianului Constantin Ciopraga. Evenimentul, nurse care va avea loc pe 12 mai, physician va consta într-o slujb? de pomenire la una din bisericile din ora?.

„Ne str?duim s?-i inaugur?m un bust ?i totodat? s? avem o sal? a Casei de Cultur? care s? poarte numele academicianului. Spre sfâr?itul vie?ii, dumnealui a f?cut o confesiune care ne-a pl?cut tuturor, aceea c?, în fiecare diminea?? ?i în fiecare sear?, st? de vorb? cu Dumnezeu”, a declarat M?rioara Preutu, directoarea Casei de Cultur?.

N?scut la Pa?cani, academicianul, criticul, istoricul, poetul, memorialistul, dar ?i membrul de onoare al „Academiei Române”, Constantin Ciopraga a decedat la onorabila vârst? de 92 de ani la Ia?i din cauza unui infarct sau a unei como?ii cerebrale pe 2 februarie 2009.

Sursa

Comentarii

comentarii