Comercianți sancționați pentru ilegalități

22_un-agent-de-politie-din-romania-platit-ca-un-director-de-multinationala-are-un-salariu-de-24-000-de-lei-ce-spune-politia-romana-199422Poli?i?tii p??c?neni au organizat o ampl? ac?iune pe raza pie?elor agroalimentare din municipiu ?i din comunele arondate.

În ziua de 28.03.2014, medicine între orele 07.00-14.00, doctor poli?i?tii din cadrul Poli?iei Municipiului Pa?cani ?i ai Sec?iei 6 Poli?ie Rural? Pa?cani au ac?ionat pe raza de competen??, respectiv în cele dou? pie?e agroalimentare din Pa?cani, târgurile s?pt?mânale de pe raza comunelor Lespezi ?i H?l?uce?ti, cât ?i pe raza comunelor Mo?ca, Miroslove?ti, Stolniceni-Pr?jescu ?i Ruginoasa, pentru prevenirea infrac?ionalit??ii, a faptelor ilicite de comer?, depistarea persoanelor urm?rite în temeiul legii sau care se sustrag de la urm?rirea penal?, prevenirea accidentelor rutiere, cât ?i pentru men?inerea unui climat de ordine ?i siguran?? public?, ob?inând urm?toarele rezultate:

– zone în care s-a ac?ionat = 8
– for?e participante total = 47
– unit??i de alimenta?ie public? controlate = 21
– agen?i economici verifica?i = 32
– autovehicule controlate = 69
– atelaje hipo verificate = 15
– persoane legitimate = 86
– persoane conduse la sediul poli?iei = 9
– contraven?ii aplicate total = 110
– valoarea sanc?iunilor aplicate = 23.595 lei
– permise de conducere re?inute = 1

Exemple:
1. Poli?i?tii din cadrul Biroului de Investiga?ii Criminale au identificat-o pe A. Mihaela (30) din mun. Pa?cani, persoan? b?nuit? de comiterea unui furt, constând în aceea c? la data de 10.01.2014 a p?truns într-o locuin?? de unde a sustras dou? telefoane mobile ?i suma de 100 lei. Femeia este cercetat? în stare de libertate sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii de furt calificat.

2. Cu ocazia unui control efectuat la un bar din comuna Stolniceni – Pr?jescu ,au fost g?site 580 ?igarete de provenien?? Republica Moldova ?i Ucraina, pentru care administratorul nu de?inea documente de provenien??. ?ig?rile au fost confiscate, iar administratorul a fost sanc?ionat conform Legii 12/1990R cu amend? în valoare de 500 lei.

3. Conduc?torul unui auto, S. Ciprian (36) din jude?ul Neam?, a fost depistat pe DN 28A efectuând o manevr? de dep??ire într-o zon? cu restric?ii. B?rbatul a fost sanc?ionat cu amend? în valoare de 340 lei ?i i s-a re?inut permisul de conducere.

4. Cu ocazia unui control efectuat la o societate comercial? din municipiul Pa?cani s-a constatat c? administratorul nu a luat m?suri de asigurare a societ??ii cu paz?. S-a luat m?sura sanc?ion?rii conform Legii 333/2003 R cu amend? în valoare de 2000 lei.

Sursa

Comentarii

comentarii