Competiţie dură pentru şefia PSD Paşcani

Alegerile pentru ?efia PSD Pa?cani, cialis vor avea loc pe data de 21 martie, cialis începând cu ora 11, cei doi candida?i, Constantinescu ?i Pantazi concurându-se puternic f?r? ca vreunul dintre ei s? aib? vreo inten?ie s? cedeze luptei, în favoarea celuilalt.

Primarul Dumitru Pantazi nu vrea s? renun?e la competi?ie chiar dac? senatorul Constantinescu are o influen?? mare la nivel na?ional, primarul fiind sprijinit de politicienii locali. Când a candidat pentru func?ia de primar acesta a câ?tigat împotriva liberalului Grigore Cr?ciunescu.

Pantazi a spus c? „Dac? nu se ajunge la nicio în?elegere pân? la alegerile de joi, vom l?sa membrii de partid s? decid?. Eu sigur voi candida. Nu v?d nicio problem? în a fi mai mul?i candida?i la func?ia de conducere a PSD Pa?cani. Abia cre?te competi?ia, iar alegerile devin mai atractive”.

Florin Constantinescu a dat ?i el o replic? la ceea ce spus Pantazi „Dac? va candida este foarte bine. Înseamn? c? avem concuren??. Poate pân? la alegerile de joi se vor înscrie ?i al?ii, ?i vom avea 4-5 competitori. Nu v?d nimic anormal în a fi o lupt? pentru func?ia de conducere”.

Liderul PSD Ia?i Gheorghe Nichita afirm? c? „Conducerea organiza?iei jude?ene PSD Ia?i salut? aceast? concuren?? ?i respinge acuza?iile, ap?rute în unele mijloace mass-media, de ingerin?? în procesul electoral prin favorizarea unuia sau altuia dintre cei care î?i doresc o func?ie de conducere în partid(…) Organiza?ia Pa?cani este una puternic?, care are în componen?? membri marcan?i ai PSD. Este deci normal ca atunci când se pune problema alegerilor s? existe o competi?ie, care se p?streaz? îns? în limitele colegialit??ii ?i ale ata?amentului pentru valorile social-democrate”.

Sursa

Data publicarii: 19/03/2013

Comentarii

comentarii