Comuna Al.I.Cuza nu va mai fi inundată de Siret

siret_2_400_300În perioada urm?toare, troche Guvernul României va emite o hot?râre prin care se va trece la regularizarea râului Siret ce amenin?? s? inunde comuna ie?ean? Alexandru Ioan Cuza.

Reprezentan?ii Administra?iei Bazinale Siret au reu?it s? duc? la bun sfâr?it proiectul legat de refacerea albiei râului cu acela?i nume. Conform autorit??ilor locale din comuna Al. I. Cuza, order în perioada urm?toare va fi emis? o Hot?râre de Guvern prin care se va lua act de exproprierea persoanei fizice ce are teren în zon? ?i care a refuzat în repetate rânduri s? cedeze suprafa?a.

Am purtat discu?ii cu proiectantul, decizia a ajuns ast?zi (ieri – n.r.) la avizat la Apele Române Bac?u, iar în perioada urm?toare se va da o hot?râre de Consiliu Jude?ean privind exproprierea persoanei fizice“, a men?ionat Vasile Baciu, primarul comunei Alexandru Ioan Cuza.

În dreptul comunei, albia Siretului s-a modificat, satele fiind mai mereu inundate. Siretul a înaintat pe uscat în jur de 500 de metri, amenin?ând satele de pe mal. Ceea ce opre?te râul s? nu despart? satul Alexandru Ioan Cuza de satul Butea este o movil? de nisip.

Sursa

Comentarii

comentarii