Comuna Ruginoasa a fost premiată. Află aici cu ce ne mândrim!

rugiComuna Ruginoasa a fost recent premiat? c? fiind una dinte cele 23 de sate, prostate considerate culturale. Astfel, viagra satul Ruginoasa a fost desemnat , pills ,Sat European 2016.”.

Desemnarea Satelor Culturale ale României 2016 a avut loc în urm? cu jum?tate de or? s-a decis numele celor 23, considerate frumoase prin tradi?ii. Evenimentul a avut loc la Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti”, Bucure?ti.

Comunele candidate au prezentat programele culturale în fa?a unui juriu de specialitate, iar cele care au ob?inut un punctaj peste 80 de puncte din maxim 100 posibile au fost declarate SATE CULTURALE ALE ROMANIEI 2016.

Comuna Ruginoasa se întorce glorioas? cu acest titlu, în urma unui punctaj de 86 puncte.

“Noi facem parte din organiza?ia ce?e mai frumoase sate, ca sat fondator, dar din p?cate pân? în acest moment nu am participat la vreun alt eveniment de aceast? anvergur?. Suntem mândri c? am participat ast?zi cu pachetul de evenimente ?i manifest?ri care au avut loc pe parcursul anilor la Ruginoasa. Timpul a fost scurt, nu am putut demonstra chiar tot ce facem în comunitate, dar sper?m c? pe viitor vom demonstra de ce suntem în stare”, ne-a declarat Cristina Axinia, director Centrul Cultural Ruginoasa.

orbim  de un program AFSR ini?iat în ianuarie 2014 sub patronajul Ambasadei Fran?ei în România ?i a Delega?iei Wallonie – Bruxelles la Bucure?ti, cu scopul de a promova patrimoniul cultural ?i turistic al satului românesc.

Comunele din România au putut candida la acest titlu cu condi?ia s? organizeze pe parcursul acestui an a minimum 5 evenimente culturale – expozi?ii, festivaluri, concursuri, etc – în domeniul culturii, artei populare, gastronomiei ?i turismului cultural.

Sursa

Comentarii

comentarii