Concert de chitară la Teatru Fix!

Sâmb?t?, discount 13 aprilie, thumb începând cu ora 20:00, la Teatru Fix, Maxim Belciug va  sus?ine  live un concert de chitar? ?i în acela?i timp va  avea  loc lansarea noului s?u CD.

Chitaristul revine în capitala Moldovei pentru prima dat? în ultimii 3 ani, într-un concert extraordinar prilejuit de prezentarea celui mai recent CD al s?u, intitulat “Încânt?ri”.

Maxim Belciug
este unul dintre cei mai carismatici muzicieni de ast?zi. Nonconformist ?i activ, chitaristul ?i-a obi?nuit publicul cu un tip de act artistic bazat pe sinceritate total?. În România, a sus?inut numeroase concerte, de la prima scen? a ??rii – Ateneul Român – pân? la loca?ii mai neobi?nuite, precum cheiul Dâmbovi?ei din Bucure?ti sau Pe?tera Bolii din Petro?ani. În str?in?tate, chitara sa s-a facut deseori apreciat?, în recitalurile sus?inute în Fran?a, Italia, Ungaria, Serbia, Austria, Scandinavia, Polonia ?i chiar pe t?râmul natal al chitarei, Spania.

Discret ca persoan?, dar expresiv pân? la n?stru?nicie ca muzician, Maxim Belciug abordeaz? un repertoriu eclectic, trecând cu gra?ie, într-un stil personal, de la baroc la muzic? latino-american? sau de la romantici la flamenco, strunindu-?i chitara s? caute mereu muzica pur?, vie ?i plin? de culoare. Astfel, apari?iile sale în concert se bucur? întotdeauna de ecoul special al trecerii unei p?s?ri rare.

Pre?ul unui bilet este de 20 de lei, iar a unui bilet  cu CD de 40 lei.

Rezerv?ri  le pute?i face pe www.teatrufix.ro sau la 0743 915 868.

 

Sursa

 

Comentarii

comentarii