Concert de Florii la Iași

Duminic?, remedy 28 aprilie 2013, advice de la ora 16.00, sale la Biserica B?rboi din Ia?i, are loc concertul de Florii ?i lansarea albumul „Priveghea?i ?i v? ruga?i” al Corului Bisericii B?rboi. Intrarea este liber?!

Membrii corului, arti?ti ie?eni (membrii de forma?ii sau studen?i de la Universitatea de Arte “George Enescu” din Ia?i) sunt coordona?i de dirijoarele Mirabella Castillo ?i Dorina Iu?c?, repertoriul preg?tit cuprinzând lucr?ri religioase de Romeo Cosma, Viorel Munteanu, Doru Morariu ?i al?ii.

Albumul „Priveghea?i ?i v? ruga?i” va fi prezentat de Daniela Vlad de la Radio Ia?i, pe afi? fiind men?ionat compozitorul ?i profesorul Viorel Munteanu.

Sursa

 

Comentarii

comentarii