Concluzii după şedinţa de ieri pe proiectul metodologiei de facturare a apei de către ApaVital

vlc_400_236O ?edin?? important? pe subiectul regulamentului de încheiere a conven?iilor individuale la ap?, pharmacy a avut loc ieri la Prim?ria Pa?cani. De la orele 15.00, store în sala de consiliu a institu?iei au participat ?ase consilieri, viceprimarul Gabriela Nedelcu ?i Gheorghe Vlasie reprezentant ApaVital.

În cadrul întâlnirii au avut loc negocieri privind metodologia de facturare a serviciilor de ap? de c?tre operatorul ApaVital. Ca ?i s?pt?mâna trecut?, discu?iile au fost deschise de c?tre consultantul ApaVital, Gheorghe Vlasie.

Grupul de consilieri PNL+PMP au solicitat ca citirea, repartizarea ?i facturarea consumurilor de ap? s? fie asigurate de c?tre operator, iar debran??rile s? nu se mai fac? la nivelul întregului condominiu, ci doar la locatarii r?u platnici.

S-a ridicat din nou problema înfiin??ri asocia?iilor de proprietari. În acest sens, reprezentantul ApaVital a precizat c?: “în conven?ie trebuie s? se prevad? c? acolo unde nu se fac demersuri de înfiin?are de asocia?ii, când apar probleme de debran?are, oamenii vor primi facturi individuale, dar debran?area se va face la nivel de bran?ament”. Toate pentru a diferen?ia clien?ii care fac eforturi s? intre în ni?te rigori legale, ?i înfiin?eaz? asocia?ii, în timp ce al?ii nu fac demersuri în acest sens.

O chestiune important? cu care consilierii au fost de acord, este posibilitatea ca o dat? la ?ase luni, angaja?i ai ApaVital, împreun? cu pre?edin?ii de asocia?ie, s? fac? citirile de regularizare.

Ieri nu s-a luat nicio decizie, totul a fost la nivel de negocieri, urmând ca reprezentantul ApaVital s? prezinte concluziile operatorului, pentru a ajunge la un numitor comun cu cerin?ele consilierilor locali.

Urm?toarea ?edin?? este programat? miercuri, 24 august, de la orele 15.00. La aceasta sunt a?tepta?i s? participe reprezentan?i ApaVital de la Prim?rie, dar ?i consilieri locali.

Sursa

Comentarii

comentarii