Concurență mare între Marius Pintilie și Petrică Dascălu pentru președenția PNL

Ast?zi, sick 11 aprilie, help începând cu orele 10:00, a avut loc un eveniment la Casa de Cultur? „Mihail Sadoveanu”, unde s-au desf??urat alegerile pentru ocuparea scaunului de Pre?edinte al PNL filiala Pa?cani.

FotoCandida?ii care s-au înscris în cursa pentru pre?eden?ia partidului la Pa?cani, Marius Pintilie ?i Petric? Dasc?lu, au ob?inut un num?r semnificativ de voturi.

Marius Pintilie, patronul lan?ului de magazine Lorimer, a ob?inut 41 de voturi, iar Petric? Dasc?lu, mâna dreapta a fostului pre?edinte, Grigore Cr?ciunescu, a câtigat cu un num?r de 66 de voturi.

Num?rul voturilor validate de comisie a fost de 105, la urne prezentându-se un num?r de 112 membri liberali cu drept de vot.

Înaintea alegerilor, Grigore Cr?ciunescufostul primar ?i pre?edinte PNL la Pa?cani, ?i-a prezentat raportul de activitate din perioada în care reprezentase ora?ul ca deputat, în perioada 2004-2008, ?i apoi ca primar, în perioada 2008-2012.

Cristian Adomni?ei  pre?edintele Consiliului Jude?ean, a fost prezent la evenimentul de ast?zi ?i a precizat c? în ciuda competi?iei, liberalii p??c?neni trebuie s? r?mân? uni?i pentru a putea reprezenta o real? for?? politic? în ora?ul Pa?cani.

Pre?edintele consiliului Jude?ean Ia?i, Cristian Adomni?ei, a declarat c?: „Fiecare dintre cei doi are câte ceva ce nu are cel?lalt candidat. Eu cred c? împreun?, în formula agreat? ast?zi de liberalii din Pa?cani, vor reu?i s? aduc? un succes mult mai mare atât partidului nostru, cât ?i ora?ului în care locuiesc.”

Sursa

Comentarii

comentarii