Concurs dedicat sărbătorilor pascale, la Protopopiatul Pașcani

În aceast? s?pt?mân? a Floriilor, troche se va desf??ura un concurs la nivel de protopopiate, viagra sale la propunerea Patriarhiei Române sub genericul „ Bucuria de a fi cre?tin”. A?adar joi, 25 aprilie începând cu ora 14.00 vor participa la concurs, copii cu vârsta cuprins? între 9 ?i 15 ani care vor recita, citi ?i intona texte, cântece ?i poezii cu caracter religios.

Evenimentul, care se va desf??ura la sediul Protopopiatului Pa?cani, va cuprinde 3 sec?iuni diferite: recitare de poezii cu caracter religios, patriotic sau apar?inând literaturii universale, intonarea unui cântec religios, adecvat perioadei Triodului sau celei Pascale, patriotic sau popular, citirea unui text cu caracter religios, popular sau apar?inând literaturii culte române?ti.

„Copiii înscri?i la concurs doresc cu to?ii s?-?i exprime talentul, dragostea ?i ata?amentul fa?? de valorile muzicii, ale poeziei ?i literaturii în general”, a declarat Pavel Postolache, protopopul municipiului Pa?cani.

La concurs s-au înscris deja un num?r de 50 de copii, dar numai 3 vor fi desemna?i de o comisie special? s? mearg? mai departe la etapa de nivel mitropolitan.

Comentarii

comentarii