Concurs internațional pentru tineri

Tinerii inspira?i din România au acum ocazia s? participe la un concurs interna?ional de eseuri organizat de The Goi Peace Foundation. Ace?tia vor putea s? dea frâu liber imagina?iei lor pe tema „puterea culturii de a crea un viitor mai bun”.

Cum fiecare ?ar? se bucur? de o cultur? proprie, ed de tradi?ii ?i obiceiuri, purchase tinerii din România pot scrie despre cum v?d ei o lume a p?cii ?i a unui viitor mai bun influen?at de valorile române?ti. Eseul trebuie s? con?in? 700 de cuvinte ?i poate fi scris în limba englez?, treat spaniol?, german? sau francez? ?i va trebui s? aib? maximum 1600 caractere pentru cei care scriu în limba japonez?.

Premiul const? în bani ?i o excursie în Japonia pentru primii 3 câ?tig?tori, iar data limit? pentru trimiterea lucr?rilor este 30 iunie, 2013.

 

Comentarii

comentarii