Concursul „Cu viața mea apăr viața” și-a anunțat câștigătorii

concurs isuu_400_300Concursul cu tematic? de protec?ie civil? are caracter educativ, thumb tehnico-aplicativ ?i sportiv ?i se organizeaz? anual cu elevii, pe ambele cicluri de înv???mânt: liceal ?i gimnazial.

Clasamentul de anul acesta în ceea ce prive?te ciclul gimnazial(clasele V-VIII) ?i ciclul liceal (clasele IX-XI)  este urm?torul:

Elevii de gimnaziu:

Locul IX – Clubul Copiilor din Pa?cani

Locul VIII – Colegiul Na?ional „Mihail Sadoveanu”

Locul VII – ?coala Gimnazial? din Topile

Locul VI – ?coala Gimnazial? „Iordache Cantacuzino”

Locul V – ?coala Gimnazial? din ?cheia

Locul IV – ?coala Gimnazial? din Con?e?ti

Locul III – ?coala Gimnazial? din Gâ?te?ti (Pa?cani)

Locul II – ?coala Gimnazial? Lunca (Pa?cani)

Locul I – ?coala Gimnazial? din Ciohor?ni

Elevii de liceu:

Clasamentul în ceea ce prive?te ciclul liceal (clasele IX-XI) a fost urm?torul:

Locul III – Colegiul Tehnic „CF Unirea”

Locul II – Colegiul Na?ional „Mihail Sadoveanu”

Locul I – Clubul Copiilor din Pa?cani

Anul acesta, elevii ?colii Gimnaziale din Ciohor?ni ?i cei apar?inând de Clubul Copiilor Pa?cani vor participa la etapa jude?ean? a concursului, programat? s? se desf??oare în data de 30 mai.

La arbitraj ?i jurizare s-au aflat doi reprezentan?i ai Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? „Mihail Grigore Sturdza” al Jude?ului Ia?i, iar la decernarea premiilor au fost prezen?i ?i viceprimarul Vasile Axinte, al?turi de Vasile Colib?, inspectorul pe situa?ii de urgen?? din cadrul Prim?riei Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii