Concursuri importante pentru tinerii dansatori din Paşcani

??????????????Dansatori din jude?ul Ia?i ?i din toata Moldova, online sunt a?tepta?i la concursurile de dans organizate de Clubul Copiilor din Pa?cani.

Astfel, pe data de 16 mai, va avea loc un Concurs Jude?ean de Dans, care se adreseaz? ?colilor ?i Cluburilor Copiilor din ora? ?i din jude?, dar mai ales Palatului Copiilor din Ia?i.

Este un concurs organizat de c?tre Cercul de Coregrafie al Clubului Copiilor din Pa?cani, al c?rui profesor coordonator este ?tefan Dimitriu ?i bineîn?eles de c?tre managerul institu?iei, Gabriel Ciopraga.

Invita?iile au fost trimise, iar cei viza?i au ?i confirmat deja participarea la acest concurs. Vor fi aproximativ 22 de intr?ri pe scen?, asta pentru c? vorbim de mai multe categorii de vârst? ?i o palet? larg? de genuri coregrafice.

Presta?iile artistice ale tinerilor înscri?i în concurs, se vor desf??ura pe scena de spectacole din incinta Clubului Copiilor.

O alt? activitate de mai mare amploare, am putea spune, va avea loc la sfâr?itul acestei luni, când va fi organizat Concursul Regional de Coregrafie “Armonii Dansante”. De data aceasta, “desf??urarea de for?e artistice” va avea loc pe scena Casei de Cultur?, dat fiind faptul c? se anun?? o participare vast?. Vor fi prezente câte 8-10 echipaje de la ?colile ?i Cluburile Copiilor care au dat curs invita?iei.

“Armonii Dansante” se afl? la cea de-a IV-a edi?ie ?i va reuni, la fel ca în fiecare an, forma?ii coregrafice din mai multe regiuni, care î?i vor demonstra priceperea la dans clasic, dans modern, dans tematic, dans ritmic ?i dans de caracter.

Sursa

Comentarii

comentarii