Condiții noi impuse de Apa Vital Iași

robinet-apaOdat? cu preluarea Prest Serv Ap? Canal SA Pa?cani de c?tre operatorul ie?ean Apa Vital Ia?i, site au fost impuse câteva noi condi?ii p??c?nenilor. Printre acestea se num?r? m?rirea pre?ului apei ?i canaliz?rii ?i încheierea noilor contracte de distribu?ie doar cu asocia?iile de proprietari ?i ?efii de sc?ri. 

Apa Vital Ia?i a m?rit pre?ul apei ?i canaliz?rii pân? la 6,86 lei pe mc. Astfel, pre?ul din Pa?cani a fost aliniat cu cel practicat de Apa Vital Ia?i în tot jude?ul. Majorarea se va reg?si în facturile care urmeaz? s? fie distribuite în luna august.

Facturarea se va face doar asocia?iilor de proprietari sau ?efilor de sc?ri. În acest sens, pân? la sfâr?itul lunii urmeaz? s? fie încheiate noile contracte. Reprezentan?ii Apa Vital sus?in c? nu vor mai furniza ap? acolo unde nu vor fi semnate aceste documente.

Pentru sesiz?ri ?i informa?ii, Apa Vital pune la dispozi?ie num?rul de telefon 0232 969. De asemenea, va fi amenajat ?i un punct de informare pe strada Mihail Kog?lniceanu, în fa?a Prim?riei.

Sursa

Comentarii

comentarii