Conducerea petrece, angajaţii muncesc neplătiţi!

Sectia-de-Interne-a-Spitalului-CF-PascaniMotiv de revolt?, view ieri în rândul angaja?ilor Spitalului CF Pa?cani, care sunt nevoi?i s? suporte „insulta” continu? a conducerii în privin?a nepl??ii salariilor.

Chermeza organizat? ast?zi de conducere, cu ocazia s?rb?toririi unor angaja?i ce poart? numele Sfin?ilor Împ?ra?i Constantin ?i Elena, a reprezentat pentru unele cadre medicale pic?tura care a umplut paharul.

Situa?ia spitalului este de o bun? bucat? de timp într-un adev?rat vid administrativ ?i legislativ, în urma contest?rii de c?tre Uniunea Sindicatelor Spitalelor CF, pe mai multe c?i legislative, a Ordonan?ei de Urgen?? nr. 8, cu privire la trecerea spitalelor CF din subordinea Ministerului Transportului în cea a Ministerului S?n?t??ii. Cu toate astea cadrele medicale continu? s? î?i fac? treaba cu seriozitate.

„Salaria?ii Spitalului CF Pa?cani nu au avut nici un motiv s? petreac? ast?zi. S-au întârziat salariile cu 9 zile, f?r? ni?te explica?ii pertinente, plauzibile din partea conducerii unit??ii. M-a deranjat faptul c? nu ai solu?ii pentru acordarea salariilor oamenilor, îns?, conducerea î?i permite s? petreac?. Nu putem fi ipocri?i, toat? lumea face acest lucru într-o zi de s?rb?toare, îns? mi s-ar fi p?rut un gest de bun sim? ca personalul TESA s? evite s? fac? acest lucru, ?tiind c? este gre?eala lor c? oamenii nu ?i-au primit salariile la timp.”, a declarat Doina Cuco?, lidera de sindicat a Spitalului CF Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii