Conferinta la Pascani pentru informarea cu privire la accesarea de fonduri nerambursabile

Stimate cetatean al municipiului Pascani, sovaldi sale

Agen?ia de Pl??i pentru Dezvoltare Rural? ?i Pescuit v? învit? în data de 4 martie 2011,ora 09:30,pe o durata de 3 ore, la sediul Casei de Cultura , din Pascani,jude?ul Iasi, pentru a lua parte la o întâlnire informal? între cei interesa?i de oportunit??ile financiare oferite de Uniunea European? pentru dezvoltarea proiectelor de investi?ii în agricultur? ?i reprezentan?ii APDRP.

Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie informarea participan?ilor cu privire la posibilit??ile de finan?are european? a proiectelor de investi?ii din zona dezvolt?rii rurale ?i a agriculturii, dar ?i schimbul de experien?? ?i informa?ii utile între reprezentan?ii autorit??ilor publice locale, fermieri ?i reprezentan?ii diverselor societ??i private interesate.

La eveniment sunt invita?i s? participe operatori economici cu activitate în domeniul abordat, autorit??ile publice locale ?i fermieri.

 

 

Comentarii

comentarii