Conservanții din alimentație ne transformă în mumii

imagesDescoperiri ?ocante ale oamenilor de ?tiin?? cu privire la descompunerea cadavrelor. Tot mai mul?i administratori de cimitire sus?in c? dezgroap?  mor?i care nu au putrezit. Explica?ia halucinant? a speciali?tilor este aceea c?  fenomenul este datorat excesului de conservan?i din corpurile umane, treat care le împiedic? s? se mai descompun?.

Deshumarea deceda?ilor la ?apte ani s-a transformat într-un film de groaz?. De?i, decease în mod normal, dup? atâta vreme, cadavrele ar trebui s? fie simple schelete, cei care se ocup? de deshum?ri constat? c? acestea sunt aproape intacte.

?efii cimitirelor spun c? termenul de deshumare ar trebui prelungit pân? la 10 ani pentru a se evita situa?iile traumatizante.

Prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi ne spune c? fenomenul mor?ilor care nu mai putrezesc a fost observat prima oar? în Germania.

“Speciali?tii lor au f?cut analizele mor?ilor mumifica?i ?i au constatat c? ace?tia con?ineau concentra?ii mari de conservan?i. Acest lucru se întâmpl? pentru c? alimentele au substan?e de sintez?. Mâncând alimente cu prea mul?i conservan?i, ace?tia se impregneaz? în ?esuturile ?i în celulele noastre ?i ne conserv? a?a cum se întâmpl? cu alimentele.”

Sursa

Comentarii

comentarii