Consilierii locali din Pașcani și-au dat întâlnire

primaria (1)Consilierii locali din Pa?cani ?i-au dat întâlnire. Este vorba despre prima ?edin?? de Consiliu Local a Municipiului programat? mâine diminea??, viagra sale 7 iulie începând cu ora 10 în sala de ?edin?e din incinta prim?riei. Ale?ii vor avea de dezb?tut ?i votat zece proiecte de hot?râre. 

Prima ?edin?? a noului legislativ local ce a fost investit în data de 24 iunie 2016 va avea loc mâine, sales 7 iulie, de la ora 10.00.  Consilierii locali sunt convoca?i în ?edin?? extraordinar? cu zece proiecte pe ordinea de zi. Cel mai important face referire la stabilirea ?i organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pa?cani.  Abia dup? ce acestea vor fi constituite, Consiliul Local va func?iona ?i va putea emite hot?râri în conformitate cu prevederile legale. Cele patru comisii de specialitate sunt formate din cinci membri ?i sunt constituite în func?ie de num?rul de mandate ob?inute de fiecare partid în parte.

Ele sunt:

Comisia juridic?, ordine public?, drepturile omului ?i libert??i cet??enesti

Comisia de prognoze economico-sociale, buget, finan?e, industrie, agricultur?, silvicultur?, prest?ri servicii, comer? ?i IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale ?i rela?ii externe.

Comisia de organizare si dezvoltare urbanistic?, realizarea lucr?rilor publice, conservarea monumentelor istorice, protec?ia mediului, ecologie, patrimoniu ?i administra?ie public?.

Comisia pentru înv???mânt ?i activit??i ?tiin?ifice, cultur?, culte, tineret, sport ?i turism, s?n?tate, munca, protec?ie social? ?i combaterea s?r?ciei.

Proiectele propuse spre dezbatere în ?edin?a din 7 iulie 2016.

Proiect de HOTARARE privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind premierea ?efilor de promo?ie de la institu?iile de înv???mânt din municipiul Pa?cani ?i a elevei Baroi Sara Iuliana – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei Municipale de Cultura “Mihail Sadoveanu” Pascani pentru anul 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli ale Clubului Sportiv Municipal Pascani pentru anul 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Bibliotecii Municipale Pascani pentru anul 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii si Programul obiectivelor de investitii pentru anul 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU(Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului obiectivelor de investitii ale Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pentru anul 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU(Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al institutiilor si a Listei obiectivelor de investitii, pe anul 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli, cu finantare de la bugetul local si alte surse de finantare al Municipiului Pascani pentru anul 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificare ?i completarea HCL nr. 26 din 08.02.2016 privind aprobarea Programului principalelor manifest?ri cultural – artistice pe anul 2016 al Casei Municipale de Cultur? „Mihail Sadoveanu” Pa?cani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Men?ion?m c? în urma votului de la alegerile locale din 5 iunie, PSD a ob?inut 10 mandate, PNL 8 iar PMP un mandate, dup? cum urmeaz?:
Ovidiu Bejinariu – PSD
Gabriela Nedelcu –PSD
Leonard Ursu –PSD
Vasile Haldan – PSD
Adriana Dondas -PSD
Liliana Pertu-PSD
Codrin Toma-PSD
Vasile Avramiuc-PSD
Ciprian Pintilie-PSD
Ionut Prodan –PSD
Sorin Olariu – PMP
Pintilie Marius –PNL
Sorin Nacuta- PNL
Eduard Conache –PNL
Mihaela Spiridon – PNL
Mihai Bodoasca –PNL
Alexandru Dandu- PNL
Andrei Riznic –PNL
Maria Timofte -PNL

Comentarii

comentarii