Consilierii locali, în ședință pentru Căminul Cultural Lunca Pașcani

s560x316_sedinta-CLM-PascaniConsilierii locali au intrat în ?edin?? ast?zi la ora 10:00 pentru dou? proiecte de hot?râre privind C?minul Cultural Lunca Pa?cani.

Prim?ria a depus la Compania Na?ional? de Investi?ii (CNI) o cerere de finan?are prin „Programul prioritar na?ional pentru construirea de sedii pentru a?ez?minte culturale în localit??ile unde nu exist? asemenea institu?ii, stuff precum ?i pentru reabilitarea, cialis modernizarea, dotarea ?i finalizarea lucr?rilor de construc?ie a a?ez?mintelor culturale de drept public din mediul rural ?i mic urban”.

Pentru a demara procedurile de achizi?ie public? a lucr?rilor de reabilitare, este necesar? predarea – primirea amplasamentului a?ez?mântului cultural c?tre CNI pe durata execut?rii lucr?rilor. Unitatea Administrativ-Teritorial? trebuie s? vin? la proiect cu finan?are de la Bugetul Local de 10%, fiind vorba despre cofinan?area lui, adic? 229.283 de lei. Valoarea total? a investi?iei este de 2.292.825 de lei.

Sursa

Comentarii

comentarii