Consilierul local Marius Pintilie propune o „comisie de evaluare a efectelor produse de ApaVital” la Pașcani

marius_pintilie_ar_putea_prelua_sefia_pnl_pascaniProblemele privind delegarea serviciului local de ap? ?i canalizare c?tre ApaVital continua. Nemul?umirile p??c?nenilor vizavi de noul operator l-au determinat pe un consilier local, pharmacy care a f?cut parte din comisia de negociere a protocolului de delegare, cialis s? vin? în ?edin?a ordinar? de Consiliu Local cu o propunere. Marius Pintilie a cerut s? se constituie o comisie format? din consilieri locali care s? analizeze efectele produse de c?tre operatorul jude?ean.
„Am depus un proiect privind înfiin?area unei comisii de evaluare a efectelor produse de c?tre ApaVital, dupa semnarea protocolului de delegare a serviciului. Sunt probleme majore ridicate de cet??eni ?i agen?i economici ?i consider c? ar fi bine s? facem ceva util în acest sens pentru solu?ionarea lor”, a spus Marius Pintilie, consilier local PNL. Ini?iativa prezentat? de acesta nu a fost pe placul ale?ilor. Unii dintre cei prezen?i au început s? discute de faptul c? este o ini?iativ? politic?, luata în prag de campanie electoral? pentru alegerile preziden?iale. Primarul Dumitru Pantazi a precizat faptul c? aceast? comisie nu poate face prea multe.
„În curând vom convoca o ?edin?? extraordinar? pentru a readuce în discu?ie protocolul aprobat de consilieri pentru delegarea acestui serviciu. Atunci se va hot?rî daca vom continua cu ApaVital sau nu. Dar daca se dore?te neap?rat vom forma ?i aceasta comisie”, a spus primarul Dumitru Pantazi.

Cel mai probabil s?pt?mâna viitoare se va convoca ?edin?a extraordinar? pentru discutarea proiectului. 

Sursa

Comentarii

comentarii