Consilierul Marius Pintilie, declarat incompatibil de ANI

logo localConsilierul liberal, pilule Marius Pintilie, a fost declarat incompatibil de inspectorii Agen?iei Na?ionale de Integritate. 

Ace?tia au costatat c? în perioada  2012 – 2016, când Pintilie avea calitatea de ales local, societ??ile comerciale la care este ac?ionar au avut contracte de furniz?ri de produse cu Prim?ria Municipiului Pa?cani ?i alte institu?ii din subordinea acesteia, cum ar fi ?coli, gr?dini?e, spital, regii.

“În perioada exercit?rii mandatului 2012 – 2016, S.C. LORIMER S.A. ?i S.C. PANIFICA?IE TRADI?IONAL? S.R.L. (societ??i comerciale în cadrul c?rora de?inea la acea dat? calitatea de asociat ?i de administrator) au încheiat contracte comerciale de furnizare produse atât cu Prim?ria Municipiului Pa?cani cât ?i cu Cre?a nr. 1 Pa?cani, Colegiul Tehnic C?i Ferate „Unirea” Pa?cani, Biblioteca Municipal? Pa?cani, Clubul Sportiv Municipal Pa?cani, ?coala Gimnazial? ”Iordache Cantacuzino” Pa?cani, S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pa?cani, S.C. Prest Serv Apa S.A. Pa?cani ?i Spitalul Municipal de Urgen?? Pa?cani,  contracte în baza c?rora societ??ile comerciale men?ionate mai sus au încasat suma total? de 184.302,60 lei. Persoana evaluat? a înc?lcat, astfel, dispozi?iile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003”, se arat? într-o informare postat? pe site-ul ANI.

Conform legisla?iei, Marius Pintilie are dreptul de a ataca aceast? decizie în instan??, iar decizia inspectorilor ANI va putea fi pus? în aplicare dup? ce se pronun?? definitiv judec?torii. În cazul în care decizia inspectorilor ANI, va r?mâne definitiv?, Marius Pintilie î?i va pierde mandatul de consilier local ?i nu va putea candida pentru nici o func?ie public? pentru o perioad? de 3 ani.

Men?ion?m faptul c? inspectorii ANI îi controleaz? în acest moment ?i pe viceprimarul Vasile Axinte, administratorul public Gic? Zanet ?i primarul Dumitru Pantazi, având în vedere c? ace?tia au avut ?i ei rela?ii comerciale cu Prim?ria Pa?cani ?i institu?ii din subordinea prim?riei.

Sursa

Comentarii

comentarii