Constructorii arată realitatea: Licitația de 10 milioane lei organizată de Primăria Pașcani pentru modernizare unei străzi, adjudecată la jumătate de preț

str garii 2016_400_296Licita?ia organizat? de Prim?ria Pa?cani pentru modernizarea str?zii G?rii din municipiu na?te controverse. Pentru obiectivul de investi?ii a fost prezentat în 2015 ale?ilor locali un proiect, ask realizat de o firm? din Bac?u, de unde rezulta c? sunt necesari peste 10 milioane de lei pentru realizarea lucr?rilor. Ofertele depuse de reprezentan?ii firmelor din domeniul construc?iilor de drumuri, interesate s? î?i adjudece licita?ia, sunt la jum?tate de pre?.

Câ?tig?torul nu este înc? cunoscut deoarece a fost formulat? o plângere la Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Constesta?iei, de c?tre reprezentan?ii firmei EkySam SRL Târgu Frumos, care a avut a doua cea mai bun? ofert?. Ace?tia au oferit pentru realizarea lucr?rilor în jur de 5,6 milioane lei, sum? care con?ine ?i TVA.

Oferta cea mai avantajoas? a fost f?cut? de c?tre reprezentan?ii societ??ii AutoTehnoRom din Suceava, care s-au ar?tat dispu?i s? realizeze lucrarea cu pu?in peste 5,5 milioane lei. ”A?tept?m ca reprezentan?ii Consiliului Na?ional pentru Solu?ionarea Contesta?iei s? judece aceast? spe?? ?i s? ne dea o solu?ie în acest sens”, ne-a declarat Cristian Menegon, purt?torul de cuvânt al Prim?riei Pa?cani.

Motivul pentru care societatea din Târgu Frumos a contestat licita?ia, a fost raportul procedurii prin care s-a desemnat câ?tig?torul lucr?rilor. Verdictul îl va da Consiliul Na?ional de Solu?ionare al Contesta?iilor, dar cel mai probabil va urma ?i o ac?iune în instan??.

Conform proiectului tehnic pe strada G?rii se vor realiza: terasamente 6867 mc, sistem rutier nou 11.957 mp, ranforsare sistem rutier nou 23.640 mp, ?an?uri pereate 1426 mp, repara?ii îmbr?c?minte: 942 mp, acostamente beton 1520 mp, ranforsare str?zi lateral 666 mp, rigole carosabile 100 mp, trotuare pavelate 11.940 mp, spa?ii verzi 6.250 mp etc.

La momentul aprob?rii proiectului de hot?râre în plenul legislativului local, în ?edin?a ordinar? din 30 septembrie 2016, consilierul Ioan Danu a atras aten?ia asupra sumei mari rezultate din proiectul tehnic pentru realizarea obiectivului. Primarul Pantazi, a subliniat c? pre?ul final al investi?iei îl va da licita?ie. Func?ionarul public responsabil de investi?ii a sus?inut c? este vorba despre o lucrare complex?.

Sursa

Comentarii

comentarii