Consumul de droguri – informare și educare a elevilor

Ast?zi, unhealthy 21 martie, check Agen?ia Na?ional? Antidrog a derulat campania  de informare ?i prevenire a consumului de droguri, here  la care au luat parte un num?r mare de elevi de la Colegiul “Unirea” din Pa?cani. În cadrul dezbaterii s-au abordat subiecte interactive privind riscurile consumului de alcool, tutun, droguri ilegale sau substan?e etnobotanice.

Campania de informare s-a adresat elevilor din clasele IX -XII.  Agen?ii de la Pol?ia de Proximitate din Pa?cani sunt cei care au prezentat materialele informative,  au încercat s? le vorbeasc? elevilor ?i s?-i fac? s? con?tientizeze c? la dependen?i ?ansele de recuperare sunt foarte mici.

Sursa

 

Comentarii

comentarii