Copiii din Moțca îmbrăcați de belgieni

mergem roSperan?? ?i bucurie pentru 100 copii ce provin din familii defavorizate. Ei au primit vizita unei asocia?ii caritabile care a adus special pentru ei din Belgia, cheap haine, înc?l??minte, juc?rii ?i ciocolat?.

Asocia?ia “Mergem România’’ a poposit ieri în comuna Mo?ca. Începând cu ora 12.00 ?i-au dat întâlnire în sala de sport a ?colii Gimnaziale din localitate pentru a împ?r?i daruri familiilor nevoia?e, în special celor de etnie rrom?. Este vorba de o ton? de haine, înc?l??minte, dulciuri ?i juc?rii destinate copiilor cu vârste între 1 ?i 18 ani.

Al?turi de voluntarii din România s-a aflat ?i pre?edintele asocia?iei belgiene, cel care s-a implicat în toat? desf??urarea ac?iuni, iar la final s-a declarat mul?umit c? a reu?it s? aduc? un zâmbet pe buze celor care doar viseaz? la o haine sau juc?rii.

Membrii asocia?iei sper? ca aceast? activitate s? fie doar începutul unui amplu proiect menit s? schimbe via?a tinerilor rromi.

În viitor, Asocia?ia “Mergem România” inten?ioneaz? s? deschid? în Mo?ca un centru de activit??i pentru tineri, unde copii de toate vârstele pot înv??a s? cânte vocal sau instrumental, dar ?i s? asiste la diferite cursuri menite s? le asigure o meserie pe viitor ?i acces la educa?ie.

Asocia?ia belgian? “Mergem România”, înfiin?at? în urm? cu 15 ani se ocup? cu ajutorarea copiilor care provin din familii defavorizate. La începutul lunii mai voluntarii asocia?iei au împ?r?it haine ?i juc?rii copiilor din Valea Seac?, iar dou? s?pt?mânii mai târziu au ajutat o familie de rromi din Turda s? î?i extind? locuin?a.

Sursa

Comentarii

comentarii