Coplata la externare se aplică de mâine

Coplata la externare, physician care va intra în vigoare luni, treatment 1 aprilie, case potrivit noului contract cadru, va fi de 10 lei în câteva spitale bucure?tene, în timp ce alte unit??i sanitare înc? analizeaz? situa?ia, considerând c? nu le pot lua bani bolnavilor cu venituri foarte mici.
Coplata la externare este prev?zut? în contractul cadru privind acordarea asisten?ei medicale în perioad? 2013-2014, valoarea acesteia urmând s? fie stabilit? de c?tre fiecare spital în parte, dar nu la mai pu?in de cinci lei ?i nu mai mult de 10. Mai exact pacien?ii vor plati între cinci si10 lei la externare, indiferent de durata spitaliz?rii.
În Bucure?ti, unele spitale au stabilit coplat? la 10 lei, printre acestea fiind Spitalul Floreasca, Institutul Clinic Fundeni, Spitalul Universitar de Urgen?? ?i Spitalul “Sf. Maria”.
Managerul Spitalului Cinic Floreasca, prof. Radu Macovei, a declarat c? aceast? sum?, fie ?i minim?, adic? de cinci lei, nu va putea fi încasat? de la oamenii cu venituri reduse. “Vom percepe 10 lei drept coplat?, îns? bolnavilor cu venituri reduse nu le vom putea cere nici m?car cinci lei”, a spus Macovei.
Unii directori de spital nu cred despre coplat?, chiar la valoarea ei maxim? de zece lei, c? ar putea aduce beneficii spitalelor. “Vor fi bani foarte pu?ini, cât s? ajung? pentru cump?rarea chitan?ierelor din care s? rupem chitan?? pacien?ilor care dau coplat?”, a declarat managerul unei unit??i sanitare.

Sursa

Comentarii

comentarii