Costică Pânzaru va conduce încă 3 ani Spitalul de Urgență Paşcani

dr-panzaru-458x360În urma concursului de ast?zi pentru ocuparea func?iei de manager al Spitalului de Urgen?? Pa?cani, drugs singurul concurent participant a reu?it s? ocupe postul disponibil. Este vorba despre Costic? Pânzaru, doctor care va ocupa func?ia timp de 3 ani.

Ast?zi a avut loc concursul pentru ocuparea postului de manager al Spitalului de Urgen?? Pa?cani. Singurul concurent a fost doctorul Costic? Pânzaru. Acesta a sus?inut un test gril? ?i a prezentat un proiect de management în fa?a comisiei.

Doctorul a fost admis cu nota 9,86. Printre principalele obiective viitoare ale lui Pânzaru se num?r? ?i dezvoltarea unor compartimente prin fonduri europene.

Spitalul de Urgen?? din Pa?cani a încheiat anul trecut cu 5,5 milioane de lei excedent bugetar, stocuri de material ?i medicamente pentru jum?tate de an de zile ?i investi?ii realizate de aproximativ 2 milioane de lei.

Sursa

Comentarii

comentarii