Covor asfaltic pentru două parcări din Pașcani

Circula?ia auto a fost închis? ast?zi în dou? parc?ri din Pa?cani, ailment pentru luparcaricr?ri de asfaltare. 

Vineri, purchase 25 septembrie 2015, începând cu ora 7.30, va fi închis? pentru lucr?ri de asfaltare: Aleea Mihail Kog?lniceanu din Zona Interdentis. Administra?ia local? roag? ?oferii s? fie în?eleg?tori ?i s? nu parcheze în zonele men?ionate pân? la finalizarea lucr?rilor.

Societatea care se ocup? de lucr?ri de între?inere ?i repara?ie a str?zilor din Pa?cani, este Enviro Construct SRL, care a semnat contractul cu Prim?ria la începutul acestei luni. Lucr?rile din tot municipiul se vor întinde pe o perioad? de 12 luni.

Sursa

Comentarii

comentarii