Crescătorii de albine, supuși unor reguli noi

stupDin acest an, medicine apicultorii au prevederi legale clare pe care trebuie s? le respecte. Ace?tia vor spune „adio” stup?ritului pastoral f?r? acte în regul? parafate de Consiliile Locale. Cei care încalc? legisla?ia vor fi sanc?iona?i.

Prin noua lege se dore?te crearea unui cadru legal privind reglementarea activit??ii apicole în scopul protej?rii albinelor. „To?i apicultorii trebuie s? ?tie c? sunt nout??i legislative în domeniu. S-a desfiin?at regulamentul de stup?rit pastoral, toate atribu?iile vor trece în subordinea Consiliilor Locale care se vor ocupa de bunul mers al stup?ritului pastoral”, a spus Vasile Puf, director la Asocia?ia Cresc?torilor de Albine Vaslui. Apicultorii vor putea lua direct legatura cu CL-urile, cu inspectoratele silvice, agen?i economici care au culturi ce trebuiesc stropite ?i chiar ?i cu persoanele fizice care efectueaz? tratamente fitosanitare. Practic, potrivit actului normativ, autorit??ile administra?iei publice locale, precum ?i administratorii terenurilor agricole sau silvice vor asigura apicultorilor vetre de stupin? temporare sau permanente, pe baza cererii depuse de c?tre ace?tia la Consiliul Local. Pentru cei care încalc? legea exist? sanc?iuni. „N-am crezut niciodat? în sanc?iunile mari. Dar cred c? este bine s? se ?tie: acolo se pot a?eza stupi, acolo nu. Nu vine unul din nu ?tiu ce jude? ?i a?eaz? stupii în fa?a unui b??tina?. Pentru c? atunci se nasc conflicte. Trebuia s? apar? o lege care s? reglementeze toate aceste aspecte, chiar dac? ea vine ?i cu sanc?iuni”, a mai spus Vasile Puf. În func?ie de gravitatea faptelor amenzile variaz? de la 25 de lei la 150 de lei.

În prezent, apicultorii care de?in cel pu?in 75 de familii de albine au o baz? de impozitare de 40 de lei/familia de albine.

Sursa

Comentarii

comentarii