Creșterea prețului la gaze este amânată

aragazAutorit??ile de la Bucure?ti nu vor aplica cre?terea pre?ului programat? pentru 1 octombrie. Problema se pune în cazul Direc?iei Generale Întreprinderi a Comisiei Europene, site care dore?te ca Guvernul s? elimine obligativitatea produc?torilor de gaze din România de a livra cu prioritate gaze din produc?ia intern? c?tre popula?ie.

Potrivit calendarului de liberalizare a pie?ei gazelor asumat de Guvern prin acordurile cu FMI ?i Comisia European?, pre?ul gazelor livrate popula?iei urma s? creasc? cu 3% de la 1 octombrie. “Legisla?ia româneasc? actual? prevede obligativitatea ca produc?torii de gaze naturale s? livreze cu prioritate gaze produse intern pentru popula?ie ?i noi consider?m c? acest lucru este perfect legal din punct de vedere al legisla?iei comunitare. Direc?ia General? Întreprinderi (DG Enterprise) dore?te s? elimin?m aceast? prevedere, dar noi nu vrem“, a declarat ieri ministrul delegat pentru Energie, R?zvan Nicolescu.

O delega?ie guvernamental? condus? de Nicolescu a avut luni consult?ri, la Bruxelles, cu reprezentan?ii Direc?iei Generale Energie din CE în leg?tur? cu aspecte na?ionale ?i regionale din domeniul gazelor naturale, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Energie. Nicolescu a ad?ugat c?, pân? la ajungerea la un acord cu DG Enterprise, România nu va mai pune în aplicare calendarul de dereglementare a pre?ului gazelor pentru popula?ie. “Exist? îns? ?i o divergen?? major? cu DG Enterprise a CE referitoare la o presupus? interdic?ie privind exportul de gaze naturale din România. Am cerut implicarea Direc?iei Generale Energie în solu?ionarea acestui diferend, fapt care a fost acceptat. Am informat ca pân? la solu?ionarea acestei situa?ii, statul român î?i rezerv? dreptul de a amâna aplicarea calendarului de liberalizare a gazului natural pentru popula?ie. În consecin??, inten?ion?m s? nu punem în aplicare cre?terea pre?ului la gazul domestic, agreat? de guvernul Boc cu CE pentru 1 octombrie anul curent”, a declarat Nicolescu, citat în comunicatul Departamentului pentru Energie.

Sursa

Comentarii

comentarii