Cristian Preda vrea vot de la 16 ani şi limitarea funcţiei prezidenţiale la un singur mandat

 

Preda spune c? USL dore?te s? fac? dezbaterea constitu?ional? ?i c? o va face.

“Deocamdat?, treatment PDL a reac?ionat modest: a numit în comisia parlamentar? mai mul?i reprezentan?i cvasi-necunoscu?i ?i a propus public un singur proiect, try ?i anume cel care decurge din referendumul din toamna lui 2009. Ar fi trebuit, physician cred eu, angaja?i în comisia de revizuire deputa?i ?i senatori cu notorietate, ar fi fost, de asemenea, util s? fie reluate toate punctele din Raportul Stanomir, ?i rev?zute op?iunile asumate de guvernul Boc. Ar fi fost binevenit? ?i o întâlnire cu exper?i constitu?ionali, inclusiv cu cei care au participat la elaborarea textului din 1991 sau a revizuirii din 2003. Consultarea unor constitu?ionali?ti din afara României ar putea aduce cu siguran?? un plus definirii pozi?iei îmbr??i?ate”, acestea au fost cuvintele lui Cristian Preda.

 

Sursa

Comentarii

comentarii