Cristina Dochianu este însărcinată!

cristina dochianuFostul iepura? Playboy, doctor frumoasa Cristina Dochianu, treatment a anun?at vestea cea mare: urmeaz? s? devin? m?mic?, treatment astfel c? este îns?rcinat? deja în a 5-a lun?! 

Frumoasa blondin? s-a c?s?torit religios cu so?ul s?u, Cristian Fogarassy, la Or?ova, dup? ce în decembrie 2013 a spus „da” ?i în fa?a ofi?erului st?rii civile. Cristina a povestit c?: „Nunta a fost o petrecere intim? la care au participat doar persoanele dragi nou?. Evenimentul a avut loc lâng? Or?ova, ora?ul în care am copil?rit ?i de care m? leag? foarte multe amintiri frumoase. Na?i au fost prietenii no?tri foarte buni Santiago ?i Diana Leord?, al?turi de fiul lor Marc, pe care îi iubim ?i îi pre?uim foarte mult. Luna de miere am petrecut-o în Grecia, pe insul? Santorini, unde ne-am bucurat cu adev?rat de câteva zile de vacan??. Grecia este ?i va r?mâne una dintre destina?iile noastre preferate”.

În ceea ce prive?te marea veste, membra Centrului Na?ional al Cinematografiei a m?rturisit c?: „Ne bucur?m c? vom fi p?rin?i, sunt îns?rcinat? în 5 luni, am o sarcin? u?oar? pân? acum, nu am avut pofte ?i totul decurge foarte bine”.

Sursa

Comentarii

comentarii